Laatste nieuws

 • vergadering-520x245

  Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015-2016

  Jaarverslag van de vereniging Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie 2015-2016. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur dezelfde als vorig jaar. Nog even kort te noemen: Voorzitter: Jurjen Visser; secretaris: Sietse Wijbenga;penningmeester: Hermien Peters; Djoekie Veenstra,o.a contact persoon ’t Gebouke; Annie van der Mei, o.a. contactpersoon AED; Marie Bouma,o.a.

 • dorpsvlag

  Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang

                                          Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang   Woensdag 6 april in It Gebouke, Tsjerkebuorren 41   Aanvang 20.00 uur                          Agenda  Opening en mededelingen door de voorzitter Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2015 (op website en ter tafel ) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid Financieel verslag 2015 en begroting 2016 van

 • _DSC2021

  Open Dagen obs. de Skule

  Uitnodiging  Laatste Open Dagen Obs. De Skûle  Op 1 augustus 2016 komt er in Drachtstercompagnie een Samenwerkingsschool:Cbs. de Wyngert en Obs. de Skûle gaan samen verder. Op 22, 23 en 24 maart staat de deur van de Skûle open voor iedereen die de kinderen nog een keer aan het werk