Laatste nieuws

 • WA planzuid 8juni16 (31)

  Opening “Veilige Wijk”

  Afgelopen woensdag 8 juni is in Smallingerland de eerste “Veilige Wijk” feestelijk geopend. In Drachtstercompagnie heeft een aantal bewoners maatregelen genomen om het veiligheidsgevoel van de bewoners te vergroten. Er is een Whatsappgroep opgericht om elkaar snel te kunnen informeren bij onveilige of verdachte situaties. De gemeente Smallingerland juicht dergelijke

 • Preventietruck-stop-woninginbraken-510x287

  Inzet preventietruck “Stop woninginbraken”

  Inzet preventietruck ‘Stop Woninginbraken’ in Drachtstercompagnie. Op woensdag  8 juni van 14.00 tot 17.00 uur komt de preventietruck ‘stop woninginbraken’ naar Drachstercompagnie-Zuid en wordt gestationeerd op de Wiksel. Alle inwoners uit de wijk en andere belangstellenden uit het dorp die geïnteresseerd zijn in informatie over preventie van woninginbraken zijn van

 • vergadering-520x245

  Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015-2016

  Jaarverslag van de vereniging Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie 2015-2016. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur dezelfde als vorig jaar. Nog even kort te noemen: Voorzitter: Jurjen Visser; secretaris: Sietse Wijbenga;penningmeester: Hermien Peters; Djoekie Veenstra,o.a contact persoon ’t Gebouke; Annie van der Mei, o.a. contactpersoon AED; Marie Bouma,o.a.