Laatste nieuws

  • Mededeling “De Laatste Eer”

    Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Drachtstercompagnie   In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven hun graven in te leveren. Dit omdat er vaaks geen familieleden...

  • Notulen Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang 6-4-2016

    Notulen van de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 6-4-2016. Afmeldingen: Ina vd Vlugt,Michèl Houwen,Jolanda van der Berg, Annie Büchner, Egbert Klazenga. Voorzitter Jurjen Visser opent...

  • Dinsdag Visdag

    Het is ons gelukt een viskraam te regelen voor ons dorp. Dit hadden we bij de presentatie van ons plannen m.b.t. tot de dorpswinkel beloofd...