Zomer 2010 is de Automatische Externe Defibrillator (AED) in Drachtstercompagnie geplaatst aan de zijgevel van het huis van Rinske Stam, Tsjerkebuorren 4.
Kompenije liep hierin voorop. Maart 2012 is de laatste AED geplaatst in de Veenhoop in het kader van het dorpenproject van Smallingerland.
De AED kan gebruikt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Het is een relatief eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische stroomschokken het hartritme weer op gang kan helpen. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat je moet doen. In de meeste gevallen wordt vooraf reanimatie toegepast.

Plaatselijk Belang coördineert het gebruik en de aansturing van de vrijwilligers. Dit betekent dat er jaarlijks in het voorjaar herhalingslessen worden georganiseerd voor de vrijwilligers.
In twee en een half uur wordt theorie en praktijk geoefend onder leiding van een deskundige docent. Zowel het reanimeren als het bedienen van de AED.

Voor de ruim 30 vrijwilligers zijn hier geen kosten aan verbonden. De kosten worden voor het merendeel betaald door Plaatselijk Belang. School, kerk en sportverengingen betalen een symbolisch bedrag. Hierin komt naar voren dat we samen de verantwoordelijk willen dragen voor dit project.

Telefoonkring
Er is nu nog een telefoonlijst waarop naam, adres, vast- en mobiel nummer van elke vrijwilliger staat. Deze is huis aan huis verspreid.
Als u vermoedt dat iemand in uw buurt een hartstilstand heeft dan belt u in de eerste plaats 112 en daarna kunt u de dichtstbijzijnde vrijwilliger bellen.
Het is de bedoeling dat t.z.t. alarmering plaatsvindt via de Centrale Meldkamer, waarbij dan onze vrijwilligers zijn aangesloten via Burgernet.
Bij de invoering zijn we afhankelijk van de gemeente. Uit betrouwbare bron is ons meegedeeld dat er vooruitgang is in de uitwerking van dit systeem.

Contactpersoon vanuit Plaatselijk Belang is Annie van der Mei, Tjerkebuorren 32.
Tel. 342335 E-mail: anniemei@upcmail.nl

Uiteraard hopen wij dat de AED nooit nodig zal zijn.

Naam Adres Tel. Vast Tel. Mobiel
1 Renske Bron Tsjerkebuorren 4 0512- 34 27 25 06   505  585  00
2 De Frissel Tsjerkebuorren 26 0512- 34 12 74 06   505  27 9 51
4 Durk Boomsma Tsjerkebuorren 16 0512- 34 22 77 06   214  371  23
5 Jolanda v.d. Berg It Heechfean 19 0512- 34 13 12 06   543  515  16
6 Marian Bijma It Heechfean 6 0512- 35 52 11 06   201  350  24
7 Imme  Nijboer Swarte Wyk 26 0512- 34 21 51 06   118  362  67
8 Jelke v.d. Vee Swarte Wyk 44 0512- 34 22 25 06   465  619  73
9 Aline v.d. Vee Swarte Wyk 44 0512- 34 22 25 06   300  204  33
10 Lineke Jansma De Feart 12 0512- 51 17 05 06   389  228  44
11 Arjen Jansma De Feart 12 0512- 51 17 05 06   228  681  46
12 Marten v.d. Bij De Feart 4 0512- 34 17 38 06   133  879  05
13 Douwe Peters De Pream 2 0512- 34 27 61 06   536  712  12
14 Hermien Peters De Pream 2 0512- 34 27 61 06   216  048  80
15 Bert Nijmeijer De pream 4 0512- 34 27 01 06   121  125  54
16 Lisanne de Jong Smidswei 38 0512- 34 23 84 06   300  032  65
17 Geart Alma Alde Wei 14 0512- 34 12 93 06   570  733  61
18 Kees/ Swaantsje v.d. Meulen Wietse Peetswei 7 0512- 30 33 03 06   512  49 9 94
19 Piet/ Grietje Vlieg Trilker 17 0512- 34 1075 06   539  886  25
20 Karin Combee Trilker 8 0512- 34 23 93 06   405  617  71
21 Teake Veenstra Wiksel 6 0512- 34 14 18 06   304  397  49
22 Gurbe Aardema Skutslús 2 0512- 34 11 30 06   109  006  73
23 Marcel v.d. Meulen Skutslús 1 0512- 34 11 73 06   121  039  78
24 Petra Mulder Wiksel 7 0512- 34 11 62 06   574  343  82
25 Dyke Dijkstra Dammen 8 0512- 30 30 38 06   440  350  33
26 Ina v.d. Vlugt S.E. Wyk  3 0512- 34 27 91 06   102  056  85
27 Tineke Witteveen Skieding 8 0512- 34 27 85 06   555  013  60
28  Zanny de Boer Folgersterloane 73 0512- 34 14 79 06   401  549  54
29  Helma Riemersma Folgersterloane 64 0512- 34 25 62 06   454  543  49