Nog geen reacties

Agenda voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang

Voorjaarsledenvergadering  op woensdag 10 april 2019

Aanvang: 20.00 uur                                       

(Kwart voor 8 staat de koffie en thee klaar).

Agenda

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2018 (website/ter tafel )
 3. Verslag kascommissie (Germ Sinnema en Loura Veenstra)
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 van PB en it Gebouke
 5. Jaarverslag 2018 van de secretaris (ook te lezen op website)
 6. Financieel verslag van HKDK, JAC, Culturele commissie
 7. Verslag van werkgroepen; HKDK/ JAC/ culturele commissie/ MFC
 8. Toekomst It Gebouke

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije heeft zich aangemeld als gebruiker van it Gebouke na ingebruikname MFC. Andere gegadigden kunnen zich voor 10 april bij het bestuur aanmelden. Aangezien de leden beslissen, wordt er op de ledenvergadering een besluit genomen.

 • Afscheid van Oebele Bosma van het Bisteparkje
 • Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
              Johan Vlietstra
              Jolanda van der Berg
              Nieuw te benoemen bestuursleden :
              Seppie Boomsma – Drost
              Chris Bosma
              Sjoerdje Nijboer-Leistra

Kandidaten kunnen tot 10 april 16.00 uur bij het bestuur aangemeld worden.

     11.  Rondvraag

                                                Pauze

12. Jonathan Pitt komt namens MOS vertellen wat zijn functie inhoudt en         kan bijdragen aan ons  dorp.

13.Sluiting rond de klok van tien uur.

Plaats een reactie