Verloren!!

Verloren: Klein vlaggenmastje, verchroomd, plm. 25 cm. met op de top een gouden adelaar met omhoog gespreide vleugels. Verloren op het stuk it Heechfean 1- Tsjerkebuorren-de Feart tot aan de afslag de Trilker/de Pream. Indien gevonden graag terug naar it Heechfean3. Alvast bedankt!

Lees verder

Rommelmarkt Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

  Rommelmarkt / Sneupersmerk bij Oudheidskamer Dr. Compagnie 25 mei 2018 Jaarlijks organiseert de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije een rommelmarkt sneupersmerk bij de Oudheidskamer te Dr.Compagnie. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer. Het aanbod van de producten is enorm groot. Antiek, Curiosa, Brocante & Retro. Zo...

Lees verder

Jaarverslag Pl. Belang 2018-2019

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2018-2019 Huidige bestuur: Jolanda van der Berg, voorzitter Iepie Lindeboom, secretaresse Rigtje Rozema, penningmeester Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website MFC. Het convenant is getekend en de commissie is weer een stap verder. Misschien kan Sietse vanuit Plaatselijk belang het verhaal...

Lees verder

Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 10-04-2019

Notulen van de ledenvergadering op woensdag 10 april 2019  Aanwezig: 36 personen inclusief het bestuur. Afmeldingen: Gauke en Anny van der Mei, Bonne en Rinskje Postma, Loura Veenstra en Iepie Lindeboom. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de heren Jilles Louwes...

Lees verder

Dodenherdenking 2019

Onderstaand gedicht werd tijdens de dodenherdenking van 2019 door Romy de Vries en Renske Mud van de Frissel voorgedragen. Dodenherdenking We hebben even omgekeken naar wat er vroeger is gebeurd, hoevelen er toen zijn bezweken we hebben hen opnieuw betreurd. Ze waren jong, vol idealen zetten zich voor de vrijheid...

Lees verder

Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 2018

Voorjaarsledenvergadering op woensdag 18 april 2018. Aanwezig 25 personen inclusief bestuur. Afmelding: Marie Bouma, Pieter Postma, Melle Sietsma, Jan Eyer, Ina van der Vlugt, Petra Mulder. Opening door Voorzitter Jolanda van der Berg, ze opent met de woorden fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jolanda verteld dat ze bij...

Lees verder

In memoriam Karin Schoute

Karin Schoute 13 mei 1962 – 26 juni 2018 Op 26 juni 2018 is onze dorpsgenote Karin Schoute na een kort maar heftig ziekbed overleden. Karin was een Kompenijster in hart en nieren, al was zij hier niet geboren en heeft zij ook haar jeugd hier niet doorgebracht. Zij heeft...

Lees verder

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2017-2018

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2017-2018 Huidige bestuur: Jolanda van der Berg, voorzitter Iepie Lindeboom, secretaresse Hermien Peters, penningmeester Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke Marie Bouma, o.a. tweede secretaris Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018. Plaatselijk belang kreeg een uitnodiging van de Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 om...

Lees verder