Einde Kompenijster Sportnijs, de historie.

Na 52 jaar geen Kompenijster Sportnijs meer in de brievenbus. Tijden veranderen en mede daarom is het begrijpelijk dat dit het laatste nummer van het Kompenijster Sportnijs is. Want wie leest er tegenwoordig nog een sportblad…… Vroeger zaten de mensen thuis te wachten op het volgende nummer van T.F.S. Nieuws,...

Lees verder

50 jarig bestaan Stoomwalsen Club Nederland 29 juni a.s.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stoomwalsen Club Nederland, wordt een treffen georganiseerd in Drachtstercompagnie. De datum is: zaterdag 29 juni! Hierbij worden ruim 10 stoommachines verwacht. Vanaf 10.00 uur stelt men zich op bij Chris Bosma aan de Folgeralaan nr. 60. Vanaf 11.30 uur vindt er een...

Lees verder

Presentatie minibieb

Atelier-Cadeauwinkel-Schenkerij “Nijsgjirrich” presenteert i.s.m. Plaatselijk Belang de Minibieb, gratis boeken lenen en ruilen. Voor meer details klik hier!              

Lees verder

Reünie voetballer Ymko de Graaf

  Opgericht 14 augustus 1949   Reünie voetballer Ymko de Graaf  Al jaren praten we over het organiseren van een reünie…… Vorig jaar november bij de binnenkomst van Sinterklaas was ik als dj in De Buorskip en zat ik na afloop bij Ymko aan de bar. We besloten toen op...

Lees verder

Burgemeester Rijpstra bezoekt Drachtster Compagnie

Hierbij kort een korte impressie van het bezoek van burgemeester Rijpstra, de nieuwe burgemeester van Smallingerland, aan Drachtster Compagnie. De tijdelijke voorzitter van Plaatselijk Belang Michel Houwen heet burgemeester Rijpstra van harte welkom in de nieuwe theeschenkerij aan de Tsjerkebuorren.Kerstin van Kammen vertelt e.e.a. over het doel van deze theeschenkerij....

Lees verder

Verloren!!

Verloren: Klein vlaggenmastje, verchroomd, plm. 25 cm. met op de top een gouden adelaar met omhoog gespreide vleugels. Verloren op het stuk it Heechfean 1- Tsjerkebuorren-de Feart tot aan de afslag de Trilker/de Pream. Indien gevonden graag terug naar it Heechfean3. Alvast bedankt!

Lees verder

Rommelmarkt Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

  Rommelmarkt / Sneupersmerk bij Oudheidskamer Dr. Compagnie 25 mei 2018 Jaarlijks organiseert de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije een rommelmarkt sneupersmerk bij de Oudheidskamer te Dr.Compagnie. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer. Het aanbod van de producten is enorm groot. Antiek, Curiosa, Brocante & Retro. Zo...

Lees verder

Jaarverslag Pl. Belang 2018-2019

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2018-2019 Huidige bestuur: Jolanda van der Berg, voorzitter Iepie Lindeboom, secretaresse Rigtje Rozema, penningmeester Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website MFC. Het convenant is getekend en de commissie is weer een stap verder. Misschien kan Sietse vanuit Plaatselijk belang het verhaal...

Lees verder

Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 10-04-2019

Notulen van de ledenvergadering op woensdag 10 april 2019  Aanwezig: 36 personen inclusief het bestuur. Afmeldingen: Gauke en Anny van der Mei, Bonne en Rinskje Postma, Loura Veenstra en Iepie Lindeboom. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de heren Jilles Louwes...

Lees verder

Dodenherdenking 2019

Onderstaand gedicht werd tijdens de dodenherdenking van 2019 door Romy de Vries en Renske Mud van de Frissel voorgedragen. Dodenherdenking We hebben even omgekeken naar wat er vroeger is gebeurd, hoevelen er toen zijn bezweken we hebben hen opnieuw betreurd. Ze waren jong, vol idealen zetten zich voor de vrijheid...

Lees verder