Verkeerstelling Smidswei.

Zoals U misschien weet, heeft er het afgelopen voorjaar een verkeerstelling plaatsgevonden n.a.v. klachten van aanwonende. De resultaten van deze telling kunt U bekijken door hier te klikken. De snelheid van de voertuigen vindt U in de grafiek die U kunt bekijken door hier te klikken.

Lees verder

Presentatie boek “Het Compagniester Verlaat” van Ruurd Verbeek.

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije heeft op zaterdag 12 september het boek “Het Compagniester Verlaat” van Ruurd Verbeek gepresenteerd. In de loods was een expositie van landschapsschilderijen, een fototentoonstelling en een filmvoorstelling. Er stonden attributen van de vroegere zuivelbewerking en een prachtige demonstratie van dorsen met een stoommachine, verzorgd door...

Lees verder

Uitslagen School- en dorpsfeest 2015

UITSLAGEN SCHOOL- EN DORPSFEEST 2015.   Straatversiering: 1e prijs:      De Feart                – Griezelstrjitte (370 punten). 2e prijs:       Trilker/Wiksel        – Global Warming (350 punten). 3e prijs:       Fallaetswei            – De Fergriezing yn de Kompenije (340 punten). 4e prijs:       Feart (klein)           – Heel Holland Bakt (315 punten). 5e prijs:       Smidswei             ...

Lees verder

Mini Bibliotheek

Mini bibliotheek – pb.kompenije@gmail.com – Gmail Vanaf deze week staat er een mini bibliotheek op de veranda van onze winkel met koffie&thee schenkerij op de Feart 17 te Drachtstercompagnie.Voor de mini bib zijn geen speciale openingstijden. In de mini bib staan boeken die iedereen gratis mag lenen. De mini bib...

Lees verder

Jaarverslag van de vereniging van Plaatselijk Belang

Jaarverslag van de vereniging van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2013-2014. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door: Jurjen Visser, voorzitter Sietse Wijbenga, secretaris Hermien Peters, penningmeester Henk de Vries, tweede voorzitter Elisabeth van der Heide, algemeen lid en tweede secretaris Djoekie Veenstra, algemeen lid Annie Heddema, algemeen lid Het afgelopen...

Lees verder

Boek uitgebracht over schilder Bernardus Nakke Nieuwenhuis

DRACHSTERCOMPAGNIE – ‘Bernadus Nieuwenhuis 1912-2001, syn wurk en syn libben’ Dat is de titel van het boek over de veelzijdige kunstschilder. Zijn zuster Ynskje van der Wal-Nieuwenhuis (84) nam het boek bij de Aldheidskeamer in ontvangst van Ruurd Verbeek, voorzitter Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije. Deze vijf leden tellende commissie gaf...

Lees verder

Webside HKDK online

Fan hjoed ôf is de webside www.hkdkdrachtstercompagnie.nl online. Dizze is foar alle minsken dy’t de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije helpe kinne of ynteresse hawwe yn’e skiednis fan Drachtster Kompenije. Ek hat de Kommisje in eigen embleem en wy hoopje dan ek dat eltsenien hjirmei tefreden is. Wolle jo mear witte...

Lees verder

Gebruik AED

Zomer 2010 is de Automatische Externe Defibrillator (AED) in Drachtstercompagnie geplaatst aan de zijgevel van het huis van Rinske Stam, Tsjerkebuorren 4. Kompenije liep hierin voorop. Maart 2012 is de laatste AED geplaatst in de Veenhoop in het kader van het dorpenproject van Smallingerland. De AED kan gebruikt wanneer iemand...

Lees verder