Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015-2016

Jaarverslag van de vereniging Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie 2015-2016. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur dezelfde als vorig jaar. Nog even kort te noemen: Voorzitter: Jurjen Visser; secretaris: Sietse Wijbenga;penningmeester: Hermien Peters; Djoekie Veenstra,o.a contact persoon ’t Gebouke; Annie van der Mei, o.a. contactpersoon AED; Marie Bouma,o.a....

Lees verder

Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang

                                        Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang   Woensdag 6 april in It Gebouke, Tsjerkebuorren 41   Aanvang 20.00 uur                          Agenda  Opening en mededelingen door de voorzitter Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2015 (op website en ter tafel ) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid Financieel verslag 2015 en begroting 2016 van...

Lees verder

Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 23-04-2015

Notulen voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang, 23-4-2015 Met kennisgeving afwezig: Ina v d Vlugt; Fam. Louwsma; Fam. P.Postma; marian Bijma. 43 aanwezigen. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten. Met name Johan van der Ploeg, ontwikkelaar van de Kromme wyk wordt genoemd, alsook burgemeester van Bekkum met zijn...

Lees verder

Bedankje Bouke en Grietsje

Bêste Kompenijsters  Saterdei 8 novimber 2015, is foar ús in dei wurden dy’t wy, beslist wier, nea wer ferjitte. Fan trije oant fiif oere waarden jimme yn de gelegenheid steld om ús de hân te drukken. Mar it wie folle mear as dat. Allinne dy hândruk, nee dat slagge net....

Lees verder

Afscheid Bouke en Grietsje Haverkamp

 Bouke en Grietsje Haverkamp stienen garant foar ‘service en gemak’..   ‘Dy lêste wiken, it jout ús wol wat in dûbeld gefoel. Oan de iene kant útsjen nei wat mear tiid foar ússels, foar ús bern en de lytse pake- en beppesizzer. Mar dy oare kant, alles loslitte wat je yn...

Lees verder

Verkeerstelling Smidswei.

Zoals U misschien weet, heeft er het afgelopen voorjaar een verkeerstelling plaatsgevonden n.a.v. klachten van aanwonende. De resultaten van deze telling kunt U bekijken door hier te klikken. De snelheid van de voertuigen vindt U in de grafiek die U kunt bekijken door hier te klikken.

Lees verder

Presentatie boek “Het Compagniester Verlaat” van Ruurd Verbeek.

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije heeft op zaterdag 12 september het boek “Het Compagniester Verlaat” van Ruurd Verbeek gepresenteerd. In de loods was een expositie van landschapsschilderijen, een fototentoonstelling en een filmvoorstelling. Er stonden attributen van de vroegere zuivelbewerking en een prachtige demonstratie van dorsen met een stoommachine, verzorgd door...

Lees verder

Uitslagen School- en dorpsfeest 2015

UITSLAGEN SCHOOL- EN DORPSFEEST 2015.   Straatversiering: 1e prijs:      De Feart                – Griezelstrjitte (370 punten). 2e prijs:       Trilker/Wiksel        – Global Warming (350 punten). 3e prijs:       Fallaetswei            – De Fergriezing yn de Kompenije (340 punten). 4e prijs:       Feart (klein)           – Heel Holland Bakt (315 punten). 5e prijs:       Smidswei             ...

Lees verder

Mini Bibliotheek

Mini bibliotheek – pb.kompenije@gmail.com – Gmail Vanaf deze week staat er een mini bibliotheek op de veranda van onze winkel met koffie&thee schenkerij op de Feart 17 te Drachtstercompagnie.Voor de mini bib zijn geen speciale openingstijden. In de mini bib staan boeken die iedereen gratis mag lenen. De mini bib...

Lees verder