Fugelwacht: Naturjoun (Hans Kuypers over nachtvlinders) en ledenvergadering in ’t Gebouke