Nog geen reacties

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2017-2018

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2017-2018

Huidige bestuur:

Jolanda van der Berg, voorzitter
Iepie Lindeboom, secretaresse
Hermien Peters, penningmeester
Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke
Marie Bouma, o.a. tweede secretaris
Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website

  1. Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018.

Plaatselijk belang kreeg een uitnodiging van de Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 om samen met een aantal dorpen in Smallingerland het  Project ‘Art in Woodland’ vorm te geven. Het project werd gepresenteerd op de najaarsvergadering. Er hebben zich een aantal dorpsbewoners opgegeven voor het project en zijn nu druk bezig onder leiding van Petra Nicolai in de stal aan de Goudberch 5. Vanuit de Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 volgt er een fietsroute langs alle dorpen waar het project ‘Art in Woodland’ is gepresenteerd.
Misschien is er nog iemand van de groep aanwezig die verder nog iets kan toelichten?
Het resultaat zal in mei worden gepresenteerd op het land tegenover Wout van Vulpen.

  1. De Dorpswinkel.

De dorpswinkel moest helaas na een brief door het dorp toch de deuren sluiten. De mensen die zich hadden ingezet voor de crowdfunding actie hebben inmiddels hun geld terug gekregen.
Het dorpsbelang vind het erg jammer dat de winkel is gesloten. Ook voor de saamhorigheid in het dorp is het fijn dat er een winkel is.

3. Woningbouw.

Dit onderwerp komt steeds weer op tafel. Gelukkig mogen we zijn met Bouwondernemer Riemersma projecten die zich inzet voor de nieuwbouw en hij heeft plannen gepresenteerd tijdens de vergadering  van Plaatselijk Belang. Hij gaat dit eerst verder uitwerken voordat het wordt gepresenteerd op de ledenvergadering. Zolang kan PB  hier niks over zeggen; alleen dat er aan gewerkt wordt.

4. Brievenbussen.

De brievenbussen door heel Nederland werden erg ingekort. Als Plaatselijk Belang zijn we de strijd aangegaan samen met ouderen in ons dorp en konden de brievenbussen in ons dorp worden behouden. Er gaat veel post via de digitale weg maar de drie brievenbussen blijven op haar plek staan.

  1. De wijknaambordjes.

De wijknaambordjes zijn weer vervangen en heeft de aandacht gekregen van Sietse en Imme Nijboer. Hopelijk blijven de bordjes ook staan tijdens Oerrock. Mocht er een bordje op de weg liggen, bel Sietse of Imme even, zodat zij stappen kunnen ondernemen.

  1. De krystkuier.

De krystkuier heeft afgelopen jaar ook weer plaats gevonden. Een prachtige route door het dorp, waar wij op vele plekken het kerstverhaal mochten horen. Medewerking werd door vele dorpsbewoners, PB en de leerkrachten van de basisschool verleend. De kleding werd weer verzorgd door Annie van der Mei. Wij stonden versteld wat voor prachtige kleding Annie allemaal in haar bezit heeft.

7. De AED.
De herhalingcursus AED wordt eind mei weer gehouden hier in het Gebouke. De AED blijft aan de muur hangen bij de familie Mijnheer aan de Tsjerkebuorren tot het MFC klaar is en daar de AED kan worden geplaatst. PB blijft verantwoordelijk voor de AED en verstuurt de uitnodiging voor de herhalingscursus. Gelukkig hoeft de AED niet vaak worden gebruikt. Wie graag aan de cursus wil deelnemen kan zich na afloop bij mij melden.

8   Wijkagent.

Esther Heuzinkveld is onze wijkagent en heeft zich voorgesteld in de Barte en is ook tijdens een vergadering       aangeschoven om te vertellen wat haar werk inhoudt. Dit heeft ook geleid tot snelheidscontroles in het dorp.

Tot slot: de frijwillichersjoun, ferjitte we net, dizze stjit pland op 23 novimber. De fijwilligers krije allegearre noch berjocht.
Want een doarp sunder frijwilligers kinne we net. It hat soms gjin namme wat men docht. As de aktiviteit dan net dien wurd dan fiel je wat een frijwilliger docht. Bin jo noch gjin frijwilliger, en fiele jô der wat foar, freegje by PB nei wer jô een hântaast dwaan kinne.
PB rekent derop dat ek de minsken út it doarp ús witte te fynen as der wat is yn’t belang fan doarp en har bewenners.

Plaats een reactie