• Gedicht Dodenherdenking 2017

  Hieronder het gedicht zoals dat werd voorgedragen door Sjoukje Bouwer (groep 7) en Tara Dongstra (groep 8) van De Frissel tijdens de Dodenherdenking van 2017, Hartenkreet Wat doen we met die ene minuut van zestig seconden staan we allemaal even stil bij hen die de dood hebben gevonden? of leven...

 • Oproep Plaatselijk Belang

  Beste PB leden. In de eerste plaats wil ik een oproep doen om na te denken over de opvolging van onze secretaris. Ik (Sietse) zit nu 4 jaar en mijn termijn zit erop. Omdat er tijdens de ledenvergadering geen kandidaat was doe ik dit werk voorlopig nog maar zou graag...

 • Openingstijden Oudheidskamer Dr. Compagnie 2017

          Oudheidskamer Drachtstercompagnie 2017   Vanaf 13 mei 2017 zijn de deuren van de Oudheidskamer aan de Fallaetswei op nr.17 weer geopend. Tot 1 oktober 2017 is het op elke vrijdag van 10.00-16.00u mogelijk de Oudheidskamer te bezoeken. Op deze vrijdagen is er ook verse biologische groente...

 • Jaarverslag Plaatselijk Belang 2016-2017

  Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie 2016-2017. Allereerst stellen we het bestuur zoals dat het afgelopen jaar heeft gefungeerd aan u voor: Voorzitter: Jolanda van der Berg. Secretaris: Sietse Wijbenga. Penningmeester: Hermien Peters. Algemeen lid , verantwoordelijk voor o.a de AED: Annie van der Mei. Algemeen lid en o.a. tweede secretaris: Marie...

 • Bouwkavel te koop

  Per 18 april a.s. is er een bouwkavel te koop aan De Brêge in het nieuwbouwplan in Drachtster Compagnie. Voor nadere informatie kunnen belangstellenden de site van de Gemeente Smallingerland raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Postma via het mailadres h.postma@smallingerland.nl..

 • Notulen najaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 30-11-2016

  Notulen najaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 30-11-2016 De nieuw aangetreden voorzitter Jolanda van der Berg opent de vergadering door ons allen welkom te heten. Zij stelt zich even voor aan de mensen omdat dit haar eerste vergadering is die zij voorzit. Ook geeft zij haar visie op het werk in PB: nl....

 • Gedicht “De Kompenije” yn de Breeduit

  Gedicht yn de Breeduit fan tongersdei 23 maart 2017.   De Kompenije De Geast fan Pieter Pel fleant yn rjochte streken oer de Kompenije Hoe giet it mei syn âlde doarp, dat soe him sa benije It Heechfean waard stipe troch dizze dokter mei wennings en buorkerijen Om turfarbeiders tusken...

 • De Cuturele Commissie nodigt U uit voor: “Kredyt”.

  Deze uitnodiging is door een misverstand niet in de Barte geplaatst. Voor nadere informatie: klik hier.

 • Postume eer echtpaar Beintema

  Woensdag 22 februari j.l. kreeg het echtpaar Harmen en Sijke Beintema postuum de medaille, die door Yad Vashem aan hen was toegekend. Hier vindt U een aantal foto’s, gemaakt door Gerrit Heringa. Een uitgebreid verslag van de uitreiking is te vinden in de Barte, die U ook op deze site...

 • Mededeling “De Laatste Eer”

  Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Drachtstercompagnie   In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven hun graven in te leveren. Dit omdat er vaaks geen familieleden zijn die de graven willen/kunnen onderhouden. Dit betekent dat we binnenkort gaan beginnen met het verwijderen van de monumenten op deze graven. Om dit zo...