• Gedicht “De Kompenije” yn de Breeduit

  Gedicht yn de Breeduit fan tongersdei 23 maart 2017.   De Kompenije De Geast fan Pieter Pel fleant yn rjochte streken oer de Kompenije Hoe giet it mei syn âlde doarp, dat soe him sa benije It Heechfean waard stipe troch dizze dokter mei wennings en buorkerijen Om turfarbeiders tusken...

 • Postume eer echtpaar Beintema

  Woensdag 22 februari j.l. kreeg het echtpaar Harmen en Sijke Beintema postuum de medaille, die door Yad Vashem aan hen was toegekend. Hier vindt U een aantal foto’s, gemaakt door Gerrit Heringa. Een uitgebreid verslag van de uitreiking is te vinden in de Barte, die U ook op deze site...

 • Mededeling “De Laatste Eer”

  Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Drachtstercompagnie   In de afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven hun graven in te leveren. Dit omdat er vaaks geen familieleden zijn die de graven willen/kunnen onderhouden. Dit betekent dat we binnenkort gaan beginnen met het verwijderen van de monumenten op deze graven. Om dit zo...

 • Notulen Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang 6-4-2016

  Notulen van de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 6-4-2016. Afmeldingen: Ina vd Vlugt,Michèl Houwen,Jolanda van der Berg, Annie Büchner, Egbert Klazenga. Voorzitter Jurjen Visser opent de vergadering door ieder een warm welkom toe te roepen. En omdat de vlag van de Kompenije hoog boven ons allen wappert( bouwkraan bij Wagenaar)...

 • Dinsdag Visdag

  Het is ons gelukt een viskraam te regelen voor ons dorp. Dit hadden we bij de presentatie van ons plannen m.b.t. tot de dorpswinkel beloofd . Kortom: een visje op dinsdag is ook niet verkeerd! Vanaf 6 september is het in Drachtstercompagnie iedere Dinsdag VISDAG. Van 16.00 uur tot 18.00 uur...

 • Opening “Veilige Wijk”

  Afgelopen woensdag 8 juni is in Smallingerland de eerste “Veilige Wijk” feestelijk geopend. In Drachtstercompagnie heeft een aantal bewoners maatregelen genomen om het veiligheidsgevoel van de bewoners te vergroten. Er is een Whatsappgroep opgericht om elkaar snel te kunnen informeren bij onveilige of verdachte situaties. De gemeente Smallingerland juicht dergelijke...

 • Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015-2016

  Jaarverslag van de vereniging Plaatselijk Belang van Drachtstercompagnie 2015-2016. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur dezelfde als vorig jaar. Nog even kort te noemen: Voorzitter: Jurjen Visser; secretaris: Sietse Wijbenga;penningmeester: Hermien Peters; Djoekie Veenstra,o.a contact persoon ’t Gebouke; Annie van der Mei, o.a. contactpersoon AED; Marie Bouma,o.a....

 • Voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang

                                          Voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang   Woensdag 6 april in It Gebouke, Tsjerkebuorren 41   Aanvang 20.00 uur                          Agenda  Opening en mededelingen door de voorzitter Verslag van de voorjaarsledenvergadering 2015 (op website en ter tafel ) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid Financieel verslag 2015 en begroting 2016 van...

 • Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 23-04-2015

  Notulen voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang, 23-4-2015 Met kennisgeving afwezig: Ina v d Vlugt; Fam. Louwsma; Fam. P.Postma; marian Bijma. 43 aanwezigen. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten. Met name Johan van der Ploeg, ontwikkelaar van de Kromme wyk wordt genoemd, alsook burgemeester van Bekkum met zijn...

 • Bedankje Bouke en Grietsje

  Bêste Kompenijsters  Saterdei 8 novimber 2015, is foar ús in dei wurden dy’t wy, beslist wier, nea wer ferjitte. Fan trije oant fiif oere waarden jimme yn de gelegenheid steld om ús de hân te drukken. Mar it wie folle mear as dat. Allinne dy hândruk, nee dat slagge net....