Vereniging Plaatselijk Belang.

Oprichting en doelstelling van Plaatselijk Belang.

Opgericht in 1933 als algemene vereniging; heeft nu een zeer ruime doelstelling, te weten de belangen van het dorp Drachtstercompagnie en haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen, in het bijzonder met betrekking tot:

  • – verkeer en vervoer
  • – sport en recreatie
  • – bestemmingsplannen en woningbouw
  •  – voorzieningen en dienstverlening
  •  – onderwijs en kinderopvang
  •  – natuur en landschap
  •  – kunst en cultuur enz.
    Alles in de ruimste zin van het woord

Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie heeft de ANBI-status (RSIN: 8054.66.083).
Adres: ’t Gebouke, Tsjerkebuorren 41  9203 NH Drachtstercompagnie.
E-mail adres: pb-dekompenije@hotmail.com

Jaarverslagen.
Wilt U een Jaarverslag nog eens nalezen, klik dan op het gewenste jaar.
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014

 

Samenstelling bestuur:

Jolanda van der Berg
Voorzitter, contactpersoon dorpshuisplus
it Heechfean 19
9222 NZ Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-54351516
E-mail: jovanderberg@hotmail.com

Michel Houwen
Tweede secretaris
it Heechfean 12
9222 NZ Drachtstercompagnie
Telefoon: 0512-342479
E-mail: michelhouwen@outlook.com

Iepie Lindeboom-Hospes
Secretaresse Plaatselijk Belang
De Goudberch 5
9222 LL Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-47927967
E-mail: iepielindeboom@kpnmail.nl

Rigtje Rozema-Schriemer
Financien en ledenadministratie
De Feart 2a
9222 NR Drachtstercompagnie
Telefoon: 0512-342550
E-mail: pb-dekompenije@hotmail.com

Johan Vlietstra
Tweede voorzitter
Gebouke algemeen en Trije fan de Kompenije
Skutslus 16
9222    Drachtstercompagnie
Telefoon: 0512-342596
E-mail: johanja16@hotmail.com

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
————————————————————————————————————————————————–

Imme Nijboer
Verhuur Gebouke
Telefoon: 0512-342151

Jan Eijer
Website
Telefoon: 0512-341776
E-mail: pb.kompenije@gmail.com