Nog geen reacties

Rectificatie Groencommissie in de Barte

RECTIFICATIE.
In onderstaand artikel in de Barte is helaas de naam van Kerstin van Kammen vergeten als lid van de commissie.

Groencommissie.

Ik noemde al dat er ook voor deelname aan de Groencommissie
positief is gereageerd. Nog even kort verteld, deze commissie gaat
in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland kijken waar er in
en rond het dorp verbeteringen kunnen worden aangebracht bij
groenvoorziening, groenonderhoud, aanleg wandel- en fietsroutes.
Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd en toegekend
gekregen van de provincie. Het project moet in de zomer van 2018
zijn beslag hebben gekregen. Landschapsbeheer zal ons hierin
ondersteunen. Zoals vermeld is Michèl Houwen de voorzitter van
deze groep, die verder bestaat uit: Maeike Nijboer, Corrie Keuning,
Margriet Dongstra, Henk de Jong en Wiebren Santema.

Sietse Wijbenga, secr. P.B.

Plaats een reactie