Nog geen reacties

Reünie voetballer Ymko de Graaf

 

Opgericht
14 augustus 1949

 

Reünie voetballer Ymko de Graaf 

Al jaren praten we over het organiseren van een reünie…… Vorig jaar november bij de binnenkomst van Sinterklaas was ik als dj in De Buorskip en zat ik na afloop bij Ymko aan de bar. We besloten toen op zaterdag 14 september a.s. gezamenlijk een reünie te organiseren. Dit met al die spelers welk ooit bij hem in het 3de team van de zondag afdeling hebben gevoetbald. Een reünie waarbij ook de partners van harte welkom zijn.
Een datum prikken was niet zo moeilijk maar hoe kom je erachter wie er allemaal met Ymko in het 3de elftal van de zondag afdeling hebben gevoetbald? Gelukkig ben ik in het bezit van het archief van het T.F.S. Nieuws, c.q. Kompenijster Sportnijs en was het dus een kwestie van het doorbladeren van al deze nummers om aan de namen te komen. Uiteraard heb ik daarbij dankbaar gebruik gemaakt van al die verslagen die in ik in het verleden geschreven heb.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is Ymko in het seizoen 1978-1979 bij de v.v. T.F.S. komen voetballen. In de zomer van 2003 werd Ymko kroegbaas in de Kompenije. Dit betekende het einde van een lange voetbalcarrière: een carrière waar je zo een boek over zou kunnen schrijven. Met Ymko in het team gebeurde er namelijk altijd wel wat. Verbaal was hij vanaf het begin tot het einde van de wedstrijd aanwezig: wat kon hij het altijd mooi vertellen… Op zaterdag 14 september a.s. gaan we met zijn allen terug in de tijd en zullen er vele sterke verhalen uit de periode 1978 – 2003 ter tafel komen. Dit alles met Ymko in de hoofdrol.

Op basis van mijn archief kwam ik tot het hieronder staande overzicht van spelers welke met hun partners voor de komende reünie worden uitgenodigd: Gerrit de Wagt, Jappie Postma, Eppie Reitsma, Pieter Postma, Freerk Bethlehem, Marten van der Bij, Kees Hoekstra, Henk Bissels, Mindert Kats, Jelle Bekkema, G. van der Wal, Jitse Spa, Klaas Blauw, Anne Bos, Gjalt Veenstra, Lieuwe Booi, Rienk Bosma, Joekie van der Mei, Sake Booi, Romke Kats, Rob Combee, Henk van Duinen, Keimpe Bouma, Wieke Kats, Gerrit Bargerbos, Lous Modderman, Lutzen Grupstra, Bert W. Kranenberg, Harm Krans, Rennie van Slooten, Lammert van der Velde, Hans de Boer, Imme Nijboer, Jan van Dekken, Joop Schippers, Ate Kunnen, Jouke Miedema, Bonne Aans, Oeds Baron, Frits Kats, Roel Haarsma, Durk Pultrum, Luuk Bolt, Josef Abdelkader Abdallah, Mario Conceilo Caruso, Steffen Berkhout, Kami BenAli, Harry Kats, Zweitze van der Heide, Nico Witveen, Velibor Kats, Mient de Jong, Stef van Meerveld, Wietze van der Zee, Piet Aans, Doede van der Bij, Andries Herder, Gooitsen Tolman, Henrie Kats, Johan Kooistra, Harm van der Heide, Andre Krans, Marten Booi, Sjoerd van der Heide, Roelof Smeding, Pieter de Roos, Sake van der Bij, Jan Buursma, Wouter Kats, Wiepie Nijboer, Piet Roersma, Broer de Roos, Johan van der Ploeg, Theo van der Wal, Alfred Maychrzak, Velibor Kats, Andy van der Meulen, Wilko van der Belt, Lieuwe van Wijk, Aalsen van der Harst, Pieter Postma (Annemiek) en Johannes Nijboer. Pijnlijk is het verlies van meerdere van zijn voormalige teamgenoten. Voor zover mij bekend zijn in de afgelopen 40 jaar de volgende oud teamgenoten overleden: Marten de Boer, Elle Nijboer, Lolke Buursma, Tjeerd Buursma, Trinus van der Heide, Jan Kats, Pieter Boomsma, Jan Krans, Marten Krans, Gooiten de Meer, Wiebe van der Heide, Bobby van Duinen en Bauke Elzinga. Hun partners zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Hoe verder….. De spelers waarvan het (mail)adres bekend is worden in juni benaderd en gevraagd of ze de 14de september wel/niet met hun partner aanwezig zijn. Verder gaan we op zoek naar de spelers waarvan het adres onbekend is (vet gemarkeerd). Op basis van de eerste opgaves bepalen we eind juli het definitieve programma en volgt in augustus de officiële uitnodiging. Dit inclusief het programma. Wat zeker is: de reünie is in/rondom ons clubhuis en begint om half vier ’s middags. Suggesties m.b.t. het programma zijn uiteraard van harte welkom.

 

Hierbij vragen we dus iedereen zich nu alvast per mail of telefoon op te geven. Dit via pieterpostma@hetnet.nl  of 06-22805296. Dit graag voor donderdag 27 juni a.s.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Postma                                                                                                                                                 18 juni 2019

Plaats een reactie